data dodania: 08.09.2019

Nowa era pomiarów gazu: gazomierze termiczne

Gazomierz współczesny - miechowy Fot. Gazomierz współczesny - miechowy
Od XIX wieku za pomiar gazu trafiającego do odbiorców odpowiadały gazomierze miechowe. Ich wady mogą zniwelować gazomierze termiczne, które będą bardziej dokładne i trwałe, a na dodatek – będą „smart”. Czy gazomierze jak ten po lewej odejdą do lamusa?

Pomiar ilości gazu przepływającego do odbiorców może być oparty na pomiarze jego prędkości, masy lub objętości. Niezależnie od stosowanej metody pomiarowej, wielkości te są ze sobą powiązane, co pozwala określić przepływ wyrażony w Nm³/h, a następnie przeliczyć go na jednostki energii wyrażone w kWh. W związku z uwarunkowaniami historycznymi związanymi z wysokimi kosztami elektroniki i brakiem odpowiednio energooszczędnych sensorów uniemożliwiających wieloletnią pracę gazomierza na baterii, dla odbiorców indywidualnych dostępne były wyłącznie gazomierze miechowe.
Mimo iż jest to technologia, która z powodzeniem stosowana jest do dziś od XIX wieku, urządzenia te posiadają kilka cech, które utrudniają ich zastosowanie w aplikacjach z szeroko rozumianego obszaru smart-meteringu. Gazomierze miechowe są duże, posiadają wiele elementów ruchomych, ich podzespoły mogą się zużywać, a niwelacja wpływu zmian temperatury i ciśnienia na pomiar implikuje konieczność stosowania specjalnych rozwiązań technicznych.

Ta sytuacja zmieniła się dzięki opracowaniu specjalnych mikroprocesorowych czujników termicznych, co umożliwiło wprowadzenie gazomierzy termicznych dla odbiorców indywidualnych.
Dzięki współpracy z Górnośląskim Zakładem Obsługi Gazownictwa testy tych innowacyjnych urządzeń będą mogły być przeprowadzone również w Polsce.

Cechą wyróżniającą gazomierzy termicznych jest pomiar masy przepływającego gazu, co umożliwia określanie jego przepływu bez konieczności uwzględniania warunków otoczenia i dokonywania korekt. Przekłada się to na większą dokładność urządzenia wynoszącą +/- 1,5% (Klasa dokładności MID 1,5).

Czujnik oparty jest na zasadzie pomiaru termicznego i zawiera element grzejny umieszczony pomiędzy dwoma czujnikami temperatury.
Element grzejny służy do podgrzewania przepływającego przez sensor gazu, powodując powstanie różnicy temperatur pomiędzy dwoma czujnikami temperatury. Powstały w ten sposób sygnał pomiarowy jest przetwarzany przez mikroprocesor na pomiar masy przepływającego przez czujnik gazu, a następnie przeliczany na objętość Nm³.

Do zalet gazomierzy termicznych można zaliczyć: brak wrażliwości na ciśnienie otoczenia, kompensację temperaturową, możliwość dokładnego pomiaru bardzo małych przepływów gazu, kompaktowe rozmiary, brak ruchomych elementów (bezgłośność i brak zużywania się elementów mechanicznych) oraz możliwość zastosowania w rozwiązaniach inteligentnego odczytu „smart metering”.
Cookies

Serwis używa ciasteczek (cookies) – plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu przez użytkownika (więcej). Użytkownik zawsze może skonfigurować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.