Polityka prywatności

Słownik pojęć

Ilekroć w Polityce prywatności jest mowa o:

1.       PSG – należy przez to rozumieć Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie;

2.       Wirtualne Muzeum Gazownictwa albo WMG – portal PSG na którym prezentowane są w formie zdigitalizowanej obiekty związane z gazownictwem;

3.       Użytkownik – każda osoba korzystająca z Wirtualnego Muzeum;

4.       Zasoby – wszystkie materiały zamieszczone na portalu Wirtualnego Muzeum Gazownictwa, w tym w szczególności tekstowe, graficzne, multimedialne lub audio;

Dane osobowe i bezpieczeństwo

1.       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, PSG informuje, iż Administratorem danych osobowych Użytkowników, pozyskiwanych automatycznie (np. adresy IP w celach statystycznych i administracyjnych) lub dobrowolnie przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z WMG jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: iodo@psgaz.pl).

2.       PSG wykorzystuje wszelkie dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia WMG. Dane osobowe przetwarzane są przez PSG na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (dane dobrowolnie przekazane przez użytkowników) lub ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów PSG (dane pozyskiwane automatycznie), tj. do celów statystycznych i administracyjnych.

3.       Wskazane w niniejszym punkcie dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat, nie dłużej jednak, niż przez okres funkcjonowania WMG.

4.       Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do wglądu do przetwarzanych danych osobowych Użytkownika w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia tych danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.       Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

6.       Dane Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

7.       Podczas odwiedzin stron WMG na komputerze Użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego „cookie”. Umieszczany plik umożliwia gromadzenie na twardym dysku komputera pewnych informacji o komputerze Użytkownika (np. o systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki, adres protokołu internetowego [IP]). Wykorzystanie plików cookies ma przynieść Użytkownikom ułatwienia w zakresie: właściwego dopasowania stron internetowych do ich potrzeb, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.

8.       Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z  WMG.

9.       PSG zapewnia stosowne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec i zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich.


Informacja o cookies

Strona Wirtualnego Muzeum Gazownictwa wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić wysoką jakość obsługi informacyjnej prowadzonej w sieci Internet.

Dzięki plikom cookies pozyskujemy statystyczne informacje na temat oglądalności oraz obszarów serwisu WWW cieszących się Państwa szczególnym zainteresowaniem. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają nam lepiej wyjść naprzeciw oczekiwaniom informacyjnym naszych Interesariuszy.

Kontynuacja przeglądania portalu bez zmian ustawień przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na użycie plików cookies.

Informujemy, iż w każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej tak, aby ograniczyć użycie plików cookies dla konkretnej witryny internetowej lub dla wszystkich przeglądanych zasobów.

Cookies

Serwis używa ciasteczek (cookies) – plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu przez użytkownika (więcej). Użytkownik zawsze może skonfigurować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.