data dodania: 08.09.2019

Magnetyzm w służbie gazowników

Fot. Rurociągi
Jak zbadać stan stalowych gazociągów podziemnych bez konieczności wykonywania kosztownych prac ziemnych? To możliwe dzięki zastosowaniu wyspecjalizowanych detektorów oraz wykorzystaniu Bezkontaktowej Magnetycznej Diagnostyki.

Bezkontaktowa Magnetyczna Diagnostyka (BMD) bazuje na metodzie Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM). Wykorzystuje ona istnienie szeregu zjawisk fizycznych powodujących lokalne zaburzenie pola magnetycznego metalu w wyniku oddziaływania obciążeń zewnętrznych, a także zachodzących w materiale procesów destrukcyjnych oraz występowania niejednorodności i wtrąceń niemetalicznych. Pozwala to na lokalizację za pomocą odpowiednio czułych magnetometrów rejonów występowania lokalnych anomalii magnetycznych w materiale, tzw. stref koncentracji naprężeń.
Metoda MPM jest metodą kontaktową, znajdującą zastosowanie w badaniach nieniszczących szerokiego zakresu konstrukcji i urządzeń przemysłowych (zbiorniki, rurociągi, elementy turbin, instalacje energetyczne konstrukcje stalowe itp.).

W Bezkontaktowej Magnetycznej Diagnostyce (BMD), stworzonej specjalnie na potrzeby badania rurociągów podziemnych, dzięki zastosowaniu wyspecjalizowanych detektorów, możliwe jest badanie (rejestrowanie zaburzeń pola magnetycznego) stalowych gazociągów z powierzchni ziemi, bez konieczności wykonywania odkrywek. Wcześniej należy jedynie dokładnie wyznaczyć przebieg osi gazociągu (np. za pomocą georadaru lub radiodetekcji). Pozwala to na szybkie poznanie stanu naprężeń w długich odcinkach gazociągu, bez ponoszenia wysokich kosztów prac ziemnych.
Urządzenie rejestrujące (mat. własne)
Urządzenie rejestrujące (mat. własne)
W procesie badawczym rejestrowany sygnał analizowany jest pod względem rozkładu wektorów pola magnetycznego oraz ich pochodnych – będących miarą intensywności tych zmian, oraz porównywany z wartościami dla pola magnetycznego tła (mierzonego w odległości 1 do 6 metrów od gazociągu).

Wiedza i doświadczenie specjalistów pozwala na podstawie tych danych określić lokalizację stref koncentracji naprężeń oraz sklasyfikować stopień zagrożenia dla konstrukcji w danej lokalizacji. Dzięki temu możliwe jest zdefiniowanie potrzeby natychmiastowej ingerencji (naprawy) lub monitorowania takiego rejonu z wyznaczonymi interwałami czasowymi. Klasyfikacja następuje zgodnie z normami obowiązującymi dla Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM): PN-ISO24497-1:3.
Badanie metodą BMD umożliwia szybkie poznanie ogólnego stanu technicznego całego odcinka gazociągu, a wskazanie i klasyfikacja stref koncentracji naprężeń pozwala na podjęcie interwencji technicznej w zdefiniowanych lokalizacjach. 

Metodą tą nie można zdefiniować szczegółowo rodzaju i wielkości potencjalnej wady w gazociągu, jako że badany sygnał jest wynikiem zarówno defektów w materiale, jak i działania na gazociąg naprężeń (obciążenia zewnętrzne, montażowe, termiczne). Z tego względu w zdefiniowanych strefach o wysokiej krytyczności (wysokiej koncentracji naprężeń) należy dokonać odkrywek w celu przeprowadzenia badań metodami kontaktowymi (Metodą MPM lub też innymi metodami, np. ultradźwiękową). Dopiero one pozwalają na ostateczną definicję rodzaju i rozległości wady, dającą podstawy do decyzji o podjęciu naprawy gazociągu.
Źródła:

[1] Fights On Logistics „Analiza Stanu technicznego gazociągów metodą BMD - Bezkontaktowa Magnetyczna Diagnostyka"

[2] Energodiagnostika: http://www.mmmsystem.com/Categories/Sensors-TSC.html
Cookies

Serwis używa ciasteczek (cookies) – plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu przez użytkownika (więcej). Użytkownik zawsze może skonfigurować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.