Czy gaz ziemny jest szkodliwy dla środowiska?

Przedmiot Geografia Etap edukacji Szkoła ponadpodstawowa
Krótki opis

Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z gazu ziemnego jest szansą na szybką i efektywną poprawę jakości powietrza.

Autorzy
mgr Agnieszka Muzińska

Gaz ziemny należy do nieodnawialnych źródeł energii. Zyskał jednak duże znaczenie ze względu na stosunkowo niski koszt wydobycia i transportu, wysoką kaloryczność i spalanie, które jest mało uciążliwe dla środowiska w porównaniu ze spalaniem innych paliw kopalnych. W przypadku konwencjonalnych źródeł energii mamy do czynienia z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, co potęguje zjawisko smogu. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z gazu ziemnego jest szansą na szybką i efektywną poprawę jakości powietrza.

Gaz ziemny to paliwo składające się z węglowodorów: metanu, propanu, butanu, z domieszką dwutlenku węgla, azotu oraz związków siarki. Złoża gazu ziemnego powstają wskutek rozkładu martwej materii organicznej pod wpływem ciśnienia i temperatury, a przemiana ta trwa miliony lat.

W Polsce największe złoża gazu ziemnego zlokalizowane są na Niżu Polskim oraz na Przedgórzu Karpackim i Pomorzu Zachodnim. Choć są to złoża liczne (ponad 200 zagospodarowanych złóż), każde z nich ma niewielką zasobność jednostkową. Gaz ziemny w Polsce wydobywa się za pomocą odwiertów, a jego dystrybucja odbywa się gazociągami przesyłowymi z kopalń gazu, z Gazoportu w Świnoujściu oraz z gazociągów transgranicznych.

Najczęściej używamy gazu typu LPG (tzw. propan-butan), który zasila urządzenia grzewcze, jest gromadzony w butlach gazowych oraz wykorzystywany jako paliwo do aut. Innymi rodzajami gazu są LNG, którego 95% stanowi metan oraz CNG, który być może w przyszłości stanie się popularnym paliwem do pojazdów silnikowych. Gaz ziemny jest bezpieczny w użytkowaniu przy prawidłowej eksploatacji urządzeń gazowych. Jego spalanie przy niewystarczającej ilości powietrza prowadzi do zatruć tlenkiem węgla (czadem), które mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka.

Ciekawostką jest transport gazu na obszarach występowania wieloletniej zmarzliny, gdzie aby nie naruszyć wrażliwego środowiska gazociągi zostały poprowadzone specjalną techniką na słupach nad powierzchnią ziemi. Skutkiem, którego się nie spodziewano po zastosowaniu tej metody była zmiana zachowań stad karibu, które chętnie, zwłaszcza zimą, korzystają z ciepła emitowanego przez instalację.

Wskazówki dotyczące wykorzystania scenariusza w ramach nauczania zdalnego:

Scenariusz lekcji pozwoli nauczycielowi zapoznać się z dostępnymi materiałami oraz zaplanować zadania możliwe do zrealizowania przez uczniów w domu.

Na podstawie prezentacji oraz zawartych w niej filmów uczeń może samodzielnie wypełnić tabelę
z analizą SWOT nt. korzystania z gazu ziemnego jako surowca energetycznego.

Pobierz scenariusz lekcyjny wraz z materiałami dydaktycznymi (.zip)
pobierz
Zobacz inne scenariusze lekcyjne
Geografia
Co gaz ziemny ma wspólnego z turystyką?
Szkoła ponadpodstawowa
Chemia
Mały, ale ważny - o głównym składniku gazu ziemnego
Szkoła podstawowa klasa 6-8
Fizyka
Niedoceniony gaz ziemny
Szkoła ponadpodstawowa
Cookies

Serwis używa ciasteczek (cookies) – plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu przez użytkownika (więcej). Użytkownik zawsze może skonfigurować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.