Mały, ale ważny - o głównym składniku gazu ziemnego

Przedmiot Chemia Etap edukacji Szkoła podstawowa klasa 6-8
Krótki opis

Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej przedstawia podstawowe informacje o występowaniu, składzie i właściwościach gazu ziemnego, a także jego różnorodnym zastosowaniu.

Autorzy
dr Urszula Pietrasik

Scenariusz skupia się na metanie – głównym składniku gazu ziemnego. Jest on wzbogacony o propozycje ciekawych i efektownych doświadczeń, które zainteresują uczniów. Doświadczenia mogą być wykorzystane zarówno na lekcji jak i podczas zajęć kółka chemicznego.

Nauczyciel może swobodnie modyfikować i dostosowywać scenariusz lekcji. Sposób wprowadzenia zagadnień umożliwia zaangażowanie uczniów całej klasy. W atrakcyjnej formie utrwala zdobyte wcześniej wiadomości dotyczące gazu ziemnego oraz wprowadza nowe zagadnienia. Praca w grupach umożliwia rozwijanie umiejętności współpracy i wzajemnego słuchania oraz formułowania wniosków.

Karty pracy przygotowane do doświadczeń pozwalają uczniom nie tylko utrwalić zdobytą wiedzę, ale również przećwiczyć kluczowe umiejętności związane z zapisywaniem równań reakcji chemicznych, uzupełnianiem współczynników stechiometrycznych i opisywaniem przebiegu doświadczenia. Zaproponowane zadania rachunkowe stanowią okazję do poszerzenia wiedzy uczniów na temat wpływu tlenku węgla(IV) oraz tlenku węgla(II) na organizm człowieka. Dzieci mają także możliwość przećwiczenia umiejętności rozwiązywania zadań dotyczących obliczeń stechiometrycznych.

Mamy nadzieję, że ta lekcja skłoni uczniów do dalszych poszukiwań informacji dotyczących gazu ziemnego – między innymi na stronach Wirtualnego Muzeum Gazownictwa.

Wskazówki dotyczące wykorzystania scenariusza w ramach nauczania zdalnego:

Scenariusz lekcji pozwoli nauczycielowi zapoznać się z dostępnymi materiałami oraz zaplanować zadania możliwe do zrealizowania przez uczniów w domu.

Załącznik_1_praca_w_grupach: pierwotnie w scenariuszu przeznaczony jest do pracy w grupach, jednak z powodzeniem może być wykorzystany w samodzielnej pracy w domu. Zadanie polega na pogrupowaniu stwierdzeń zamieszczonych w załączniku_1 do trzech grup:

Grupa I – Informacje o zastosowaniach gazu ziemnego.
Grupa II – Informacje o występowaniu, składzie i właściwościach gazu ziemnego.
Grupa III – Informacje o głównym składniku gazu ziemnego metanie.

Załącznik_1_praca_w_grupach_odpowiedzi: zawiera odpowiedzi do zadania.

Załącznik_2_karta_pracy: Do jej wypełnienia konieczne jest obejrzenie doświadczenia otrzymywania metanu. Oczywiście przeprowadzenie doświadczenia nie jest możliwe w warunkach domowych, jednak na platformie YouTube są dostępne bezpłatne filmiki przedstawiające doświadczenie opisane w naszym scenariuszu. Przykładowe linki do filmików obrazujących doświadczenie (poza mętnieniem wody wapiennej – to pytanie można usunąć z zadania 2 z karty pracy) z kanału edukacyjnego Projekty-Informatyka+WLF:

https://www.youtube.com/watch?v=rMvtoTpPsUU

https://www.youtube.com/watch?v=nxbPIUHoPzY

Załącznik_2_karta_pracy_odpowiedzi: zawiera odpowiedzi do zadań.

Załącznik_3_zadania: zawiera pięć zadań z obliczeniami, które można samodzielnie wykonać w domu.

Załącznik_3_zadania_odpowiedzi: zawiera odpowiedzi do zadań.

Pobierz scenariusz lekcyjny wraz z materiałami dydaktycznymi (.zip)
pobierz
Zobacz inne scenariusze lekcyjne
Geografia
Co gaz ziemny ma wspólnego z turystyką?
Szkoła ponadpodstawowa
Chemia
O niezwykłych składnikach gazu ziemnego
Szkoła ponadpodstawowa
Geografia
Skąd bierze się gaz ziemny?
Szkoła podstawowa klasa 6-8
Cookies

Serwis używa ciasteczek (cookies) – plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu przez użytkownika (więcej). Użytkownik zawsze może skonfigurować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.