Skąd bierze się gaz ziemny?

Przedmiot Geografia Etap edukacji Szkoła podstawowa klasa 6-8
Krótki opis

Gaz ziemny należy do surowców energetycznych. To paliwo będące mieszaniną lotnych węglowodorów: metanu, propanu, butanu, z domieszką dwutlenku węgla, azotu oraz związków siarki.

Autorzy
mgr Agnieszka Muzińska

Przed lekcją warto wydrukować karty pracy dla każdego ucznia, sprawdzić mapy tematyczne dostępne w szkolnych atlasach oraz mapy ścienne w pracowni geograficznej. W przypadku utrudnionego dostępu do Internetu dobrym pomysłem będzie zapisanie animacji na nośniku pamięci lub komputerze znajdującym się w sali.

W zależności od poziomu wiedzy uczniów warto zwrócić również szczególną uwagę na zagadnienia z podstawy programowej dotyczące przeszłości geologicznej Polski. Jeśli nie były jeszcze omawiane na zajęciach można pomyśleć o dodatkowej lekcji przed tematem o gazie ziemnym lub o dodatkowym ćwiczeniu, które mogłoby wprowadzić uczniów w temat tak, by zadanie nie sprawiało im nadmiernych trudności. Dobrym rozwiązaniem może być też zasugerowanie wykonania zadania 3 w parach. Nie wywoła to organizacyjnego problemu, jednocześnie pozwoli uczniom na konfrontację pomysłów, a najsłabszym na uzyskanie pomocy kolegi.

Sugerowane metody i formy pracy charakteryzują się dużą różnorodnością. „Burza mózgów” na początku lekcji powinna pobudzić uczniów do działania oraz dać im poczucie częściowej znajomości poruszanego tematu, a więc ośmielić ich do wyrażania swoich opinii i aktywnego rozwiązywania problemów. Odwołanie się do własnych doświadczeń jest jedną z najlepszych form pozwalających na zapamiętanie zgromadzonych informacji. Kolorowa i klarowna animacja będzie nieocenionym wsparciem w tłumaczeniu procesu powstawania gazu ziemnego i ropy naftowej oraz przyczyn współwystępowania tych złóż.

Praca z kartą pracy stwarza możliwości zarówno do pracy indywidualnej, jak i konfrontacji swoich odpowiedzi z wynikami kolegi z ławki. Wspólne przechodzenie przez kolejne etapy i zadania jest skuteczniejsze niż forma wykładu, z której uczniowie są w stanie zapamiętać nie więcej niż 8% przekazanych informacji. Ważną częścią lekcji jest praca z atlasem geograficznym. Podczas tego zadania uczniowie mają okazję ćwiczenia umiejętności odczytywania treści mapy. Jeśli klasa dobrze radzi sobie z tego typu zadaniami, warto rozszerzyć tę część o inne dostępne mapy tematyczne, co z pewnością wzbogaci zajęcia.

Wskazówki dotyczące wykorzystania scenariusza w ramach nauczania zdalnego:

Scenariusz lekcji pozwoli nauczycielowi zapoznać się z dostępnymi materiałami oraz zaplanować zadania możliwe do zrealizowania przez uczniów w domu.

Załącznik z kartą pracy zawiera: zadanie 1 i 2 możliwe do wykonania samodzielnie, w oparciu o wiedzę zdobytą podczas wcześniejszej edukacji o źródłach energii oraz zawartą w filmie dot. powstawania gazu ziemnego: https://www.youtube.com/watch?v=qL5XkiJIdyg

Zadania 3 i 4 są możliwe do rozwiązania pod warunkiem posiadania przez ucznia atlasu geograficznego zawierającego mapy występowania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce.

Pobierz scenariusz lekcyjny wraz z materiałami dydaktycznymi (.zip)
pobierz
Zobacz inne scenariusze lekcyjne
Geografia
Co gaz ziemny ma wspólnego z turystyką?
Szkoła ponadpodstawowa
Chemia
Mały, ale ważny - o głównym składniku gazu ziemnego
Szkoła podstawowa klasa 6-8
Historia
W świetle gazowych latarni
Szkoła podstawowa klasa 6-8
Cookies

Serwis używa ciasteczek (cookies) – plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu przez użytkownika (więcej). Użytkownik zawsze może skonfigurować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.