Nędza i nowoczesność. Rola gazownictwa w rozwoju II Rzeczpospolitej

Przedmiot Historia Etap edukacji Szkoła ponadpodstawowa
Krótki opis

Polska dwudziestolecia międzywojennego to kraj kontrastów - bieda i zacofanie z jednej, a wielkie projekty infrastrukturalne z drugiej strony. Poznaj rolę gazownictwa w rozwoju Polski tamtych lat.

Autorzy
mgr Zbigniew Pawłowski

Odrodzona w 1918 roku Rzeczpospolita starała się szybko osiągnąć poziom rozwiniętych krajów. Budowa nowoczesnej infrastruktury i nowoczesnego przemysłu nie mogła oczywiście ominąć gazownictwa. W mniejszym stopniu gaz służył gospodarstwom domowym – pozostawał dobrem niedostępnym dla większości społeczeństwa, podobnie zresztą, jak wiele innych mediów – z elektrycznością na czele. Scenariusz prezentuje wielkie inwestycje II RP związane z gazem ziemnym, jego wydobyciem, przesyłaniem i wykorzystaniem oraz pokazuje gaz jako wyznacznik nowoczesności i zamożności w społeczeństwie generalnie borykającym się – niestety – z biedą i zapóźnieniem.

Prezentowany scenariusz zawiera treści z podstawy programowej dla poziomu rozszerzonego z dziejów II Rzeczypospolitej, pokazując najistotniejsze ówczesne problemy społeczne (biedę, bezrobocie, zadłużenie, rozdrobnienie własności rolnej i przeludnienie agrarne, brak perspektyw, zacofanie) i wyzwania gospodarcze – industrializację (głównie stworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego) i budowę nowoczesnej infrastruktury (głównie gazowej). Mamy nadzieję, że lekcja – oparta głównie na źródłach – będzie dla uczniów ciekawa i inspirująca, a przy okazji usystematyzują i ugruntują oni wiedzę także na temat typów źródeł do historii dwudziestolecia międzywojennego.

Scenariusz może zostać użyty w dwojaki sposób

1)    jako jedna z dwóch lekcji poświęconych społeczeństwu i gospodarce II Rzeczypospolitej. Sugerujemy, że w tym wypadku nauczyciel mógłby wcześniej przeprowadzić lekcję poświęconą pominiętym w tym scenariuszu zagadnieniom, zwłaszcza stosunkom narodowościowym i problemom gospodarczym lat 20. (takim jak: odbudowa po zniszczeniach wojennych, próby ujednolicenia gospodarczego kraju, reforma rolna oraz budowa Gdyni i kolejnictwo);

2)    jako lekcja powtórzeniowa przed maturą, skupiająca się na problemach pracy ze źródłami i pisania wypracowań.

Scenariusz uzupełniają karty źródeł oraz prezentacja.

Wskazówki dotyczące wykorzystania scenariusza w ramach nauczania zdalnego:

Scenariusz lekcji pozwoli nauczycielowi zapoznać się z dostępnymi materiałami oraz zaplanować zadania możliwe do zrealizowania przez uczniów w domu.

Prezentacja oraz karty źródeł pozwolą uczniowi zdobyć wiedzę potrzebną do samodzielnego wypełnienia zadań z kart pracy 1-3.

Pobierz scenariusz lekcyjny wraz z materiałami dydaktycznymi (.zip)
pobierz
Zobacz inne scenariusze lekcyjne
Chemia
O niezwykłych składnikach gazu ziemnego
Szkoła ponadpodstawowa
Geografia
Skąd bierze się gaz ziemny?
Szkoła podstawowa klasa 6-8
Historia
W świetle gazowych latarni
Szkoła podstawowa klasa 6-8
Cookies

Serwis używa ciasteczek (cookies) – plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu przez użytkownika (więcej). Użytkownik zawsze może skonfigurować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.